Alennus huipussaan

verkkokauppa1

 

verkkokauppa2

verkkokauppa

Jopa 500:n euron tai 90 sentin alennus, pidä kiirettä voimassa vain tammikuun loppuun.

 

EI MULLA MUUTA

Veikkaus

päivitys: veikkaus meni vähän pieleen. Ei ilmeisesti pankeille raha kelpaa kun tuotteen tuottokertoimeksi vahvistettiin 100% eli sijoittaja saa kokonaan itselleen tuotteen laskennallisen tuoton

—————

Tuli tuossa mainos sijoittaa rahoja Sijoitusobligaatio Vahvat Suuryritykset sijoitusinstrumenttiin. Mielestäni ”rahastot” ovat varsin kehnoja paikkoja sijoittaa varallisuuttaan niiden korkeiden hallinnointikulujen takia, joten en aikonut sijoittaa tähänkään ”rahaston” kaltaiseen sijoitusinstrumenttiin.

Sijoitusesite

Tutustuin kuitenkin lähemmin tuotteeseen ja totesin sijoitusesitteestä, että sijoituksesta mahdollisesti saatavan tuoton loppullinen määrä tai varsinaisesti ”tuottokerroin” päätettäneen vasta kun sijoitukset on merkitty ja maksettu. Esitteessä on esimerkkinä käytetty 100% tuottokerrointa, mutta se voi olla alimmillaan 85%. Tuottokertoimen määrän määrittää tuotteen liikkeellelaskija

Joten laitetaampa pieni veikkaus käyntiin, onko tuottokerroin 100 vai 85 prosenttia.

Minun arvaukseni on, että 90% saa sijoittaja mahdollisesta arvonnoususta

fyrkat

Muutama seikka mikä epäilyttää sijoituksen kannattavuudessa:

1.Sijoitusaika on 5v, mutta arvonnousu lasketaan vain noin 4 vuoden jaksolta. (*1)

2.”Merkintäpalkkio” 6% (*2)

3.Osinkot eivät kasvata tuottoa. (*3)

4.Tuottokerrointa ei tiedä merkintää tehdessä. (*4)

5.Mahdollinen valuuttakurssiriski. (*5)

=====================================
(*1) Mahdollinen tuotto on alkuarvon ja loppuarvon erotus. Alkuarvo lasketaan tiettyinä päivinä päätöskurssien keskiarvoista 4:n ensimmäisen kuukauden ajalta. Ja koska on kyse keskiarvosta tämä leikkaa noususta puolet pois eli noin 2 kuukauden tuoton(toki myös mahdollinen arvon aleneminen puolittuu). Loppuarvo lasketaan samoin periaattein sijoitusperiodin loppupuolella 1,5 vuoden ajalta joten taas leikkaantuu laskennallisesti noin 9kk:n tuotto.

(*2)Vaikka sijoituksen ”aloituskulut” onkin vain 6% on se kuitenkin 6% pois mahdollisesta tuotosta.

(*3)Kohde-etuudet ovat nopeasti katsottuna enemmänkin arvoyhtiöita kuin kasvuyhtiöita. Kohde-etuuksien mahdollisia osinkoja ei lasketa sijoituksen tuottoon ja kun tiedämme, että aina osinkoja maksettaessa osakekurssi dippaa osingon verran niin samalla sijoituksen arvosta katoaa juuri tuo osingon määrä. Ja kun vielä tiedämme, että normaalisti arvoyhtiöt lohkaisevat tuloksestaan osakkenomistajille osinkoina suuremman osan kuin kasvuhakuiset yritykset jotka laittavat tuloksestaan suuremman osan investointeihin ja vähemmän osinkoihin ja tätä kautta tuottavat omistajilleen arvonnousua yrityksen arvon kasvaessa. Tämän sijoituksen kannalta on huonoa, että yrityksen tulos lohkaistaan osakkeenomistajille eikä jätetä yhtiöön kasvattamaan yrityksen varallisuutta ja samalla osakekurssia

(*4)Sijoitusinstrumentin liikkeellelaskija määrittelee tuotteen ”tuottokertoimen” vasta määrittelemättömänä ajankohtana kuitenkin viimeistään liikkeellelaskupäivänä, joka on 24.11.2015 kun merkintä pitää maksaa viimeistään 10.11.2015. ”Tuottokerroin” on prosenttiosuus alkuarvon ja loppuarvon välisestä erotuksesta eli sijoituksen arvonoususta sijoituksen erääntyessä. Esitteessä on käytetty arvoa 100% eli sijoittajalle tässä tapauksessa maksettaisiin sijoituksen koko tuotto, mutta se voi olla myöskin vain 85% ja tämä tuottokerroin paljastettaneen vasta kun sijoitus on jo tehty.

(*5)Esitteestä ei selvinnyt missä valuutassa ja missä pörssissä kohde-etuudet noteerataan. Jos kohde-etuudet noteerataan muussa valuutassa kuin eurossa eli vaikkapa New Yorkin pörssissä niin euron vahvistuessa sijoituksen arvo euroina alenee. Tänään saa 1eurolla 1,09 usd ja vielä pari vuotta sitten sai eurolla melkein 1,40 us-dollaria. Jos epäilee, että euro halpenee vielä lisää dollaria vastaan niin silloin valuuttakurssin muutos lisää sijoituksen arvoa, mutta jos viiden vuoden päästä euro on vahvistunut se parikymmentä prosenttia niin samalla sijoituksen arvo on alentunut euroissa sen 20%. Tämä edellämainittu on siis vain arvailua kun asia ei esitteestä selvinnyt.